<div align="center"> <h1>Gadu-Gadu chyba wszystkie wersje ;-)</h1> <h3>gadu-gadu chyba wszytkie wersje ;)</h3> <p>gadu-gadu, gadu, komunikator, rozmowy głosowe, rozmowy glosowe, rozmowa głosowa, rozmowa glosowa, stare wersje, nowe wersje, gg, gg.exe, p2p, peer2peer, peer to peer, per to per, download, downloads, wszystkie wersje</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://gadu.ok.9x.pl" rel="nofollow">http://gadu.ok.9x.pl</a></p> </div>